Digitalisering disruptive voor Europese arbeidsmarkt

Digitalisering disruptive voor Europese arbeidsmarkt

• Deskundigen •

10 deskundigen afkomstig uit onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven rapporteerden op verzoek van de Europese Commissie inzake de gevolgen van digitalisering voor de arbeidsmarkt. Volgens de groep, onder aanvoering van econoom prof. dr. Maarten Goos zijn er op dit vlak een aantal belangrijke trends te onderkennen:
→ Verdergaande automatisering op de werkvloer maakt die menselijke arbeids overbodig (maar creëert weer ander werk!);
→  Globalisering van arbeidsmarkten (het maakt niet uit waar b.v. de programmeur woont);
→ Toenemende diversiteit in soorten arbeidscontracten (digitale bronnen maken zzp'schap en combi's met vormen van loonarbeid steeds gebruikelijker).

Dergelijke trends hebben tot gevolg dat arbeid en arbeidsbeloning in toenemende mate ongelijker worden en dat voor organisaties de businessmodellen continue (moeten) worden herzien. Wanneer mensen niet mee kunnen in hetgeen de tijdgeest op werkgebeid van hen vraagt, leidt dit tot polarisatie en uiteindelijk tot meer sociale ongelijkheid. Eenzesde van de werkende Europeanen, ruim 84 miljoen mensen dus, leidt aan geestelijke gezondheidsproblematiek onder meer doordat hun work-life balance is verstoord.

Volgens het team van deskundigen moeten er maatregelen worden getroffen. Zo moet de scholing van werknemers anders en beter, zodat ze ook in de toekomst inzetbaar blijven. Er moet meer ingezet worden op digitale- en online-leermiddelen, zoals MOOC’s, courseware, informele trainingsvideos en lesmateriaal en e-boeken. Verder brengt men een drietal bundels van maatregelen aan, die als volgt zijn samen te vatten:
→ Levens Lang Leren. Men stelt zich zo voor dat elke werknemer een digitaal account met zich meedraagt waarin exact is bijgehouden welke skills zijn verworven;
→ Op diverse wijzen dienen stressgerelateerde problemen voortkomend uit de digitalisering en nieuwe dynamieken op de arbeidsmarkt worden aangepakt;
→ De 3de bundel betreft wat de deskundigen noemen een "nieuw sociaal contract" dat leidt tot meer gelijkheid en betere bescherming van werknemers.

De 10 wijzen geven volgens het artikel dat op de website van Computable is terug te vinden (https://www.computable.nl/artikel/nieuws/carriere/6640209/250449/digitalisering-zet-europese-arbeidsmarkt-op-zijn-kop.html?utm_source=computable.nl&utm_medium=email&utm_campaign=career_update&utm_content=topartikelen) aan dat bedoelde digitale arbeidsmarkttrends nadelen hebben (ongelijkheid, zelfs uitsluiting) maar ook positief kunnen worden ingezet (registratie, transparantie).