Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.icttalent.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de
gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Internet-Id streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze
informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Internet-Id niet in voor de
volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene
aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Internet-Id aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed
functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een
relatie tussen Internet-Id en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Internet-Id garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige
ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet
volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met Internet-Id te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Internet-Id heeft geen invloed op websites van
derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Internet-Id aanvaardt dan ook
geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Internet-Id zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en
uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden
gemaakt, zonder dat Internet-Id daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.